စိမ္းလမ္းေသာမိသားစု ( ေမာင္သာခ်ိဳ )

Thursday, November 24, 2016

အေတြးေခၚတို့လြင့္ေမ်ာျခင္းနွင့္ လူ၏ေဆာက္တည္ရာ ( နႏၵသိန္းဇံ )

မဆုတ္တမ္း မနစ္တမ္း မေလ်ာ့တမ္း ( ခ်စ္စံ၀င္း )

တေကာင္းမွပ်ဴအရိုးအိုးမ်ား ( ခ်စ္စံ၀င္း )

ျမန္မာနိုင္ငံေရးသုခမိန္ ( ေမာင္ထင္ )

ခ်မ္းသာေစမည့္လက္ေတြ ့နည္းလမ္းမ်ား( စြမ္းထက္ေအာင္ )

ယဥ္ေက်းမွဳ လူ့အဖြဲ ့စည္းနွင့္ညီမွ်ျခင္းမညီမ်ွျခင္းအေၾကာင္း ( ေဖျမင့္ )

မိုးနဲ့အတူ ( မမသဒၵါေမာင္ )

သူ့ေရေျမမွာကိုယ့္မ်က္နွာ ( လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္ )

အသည္းကိုခ်မ္းသာေပးပါ ( မမသဒၵါေမာင္ )

သူခ်န္ထားရစ္တဲ့ေနရာမွာ ( မမသဒၵါေမာင္ )

4 in 1 ( မယ္မင္းဘံု )

ေနာက္ေက်ာကခ်စ္သူ ( မယ္မင္းဘံု )

ညီမေလး ( မမသဒၵါေမာင္ )

သဝန္တိုမဂၤလာကႀကိဳး (မယ္မင္းဘုံ)

လုံးႀကီးတင္ဆန္ခတ္ အမ်ိဳးသား (မယ္မင္းဘုံ)

အၿငိဳးကြန္ယက္ နတ္သမီး (မယ္မင္းဘုံ)

အႀကီးေတြ လွၿပီဆိုရင္ (မယ္မင္းဘုံ)

"ယုရယ္..သူရယ္..ကြၽန္ေတာ္ရယ္…" (မမသဒၵါေမာင္)

တံလွ်ပ္ကိုမွ ေရထင္ (မမသဒၵါေမာင္)

Popular Posts

Follow For Blog

Labels

Popular Posts

Blog Archive